Интересувам се от: 
  Начало | Контакти
   Търси
Електронно банкиране:
Вие се намирате тук: Заглавна страница > Граждани > Електронно банкиране > winbank
Печат     
winbank
 

winbank ви осигурява достъп от всяка точка на света до вашите подукти в Банка Пиреос България. Вече няма да губите ценно време, за да извършвате обичайните банкови операции. Възползвайте се от преимуществата, които ви предлагаме чрез winbank и извършвайте всички ваши банкови транзакции от вашия дом или офис, във време удобно за вас.

Чрез winbank вие можете:

  •  Да се информирате за текущото състояние на вашия портфейл от продукти в Банка Пиреос България: сметки, депозити, кредитни карти, кредити и други; 
  •  Да извършвате в реално време преводи в български левове и чуждестранна валута между ваши собствени сметки или към ваши контрагенти, които имат сметка в Банка Пиреос България; 
  •  Да извършвате безкасови плащания в български левове чрез системите БИСЕРА и РИНГС и в чуждестранна валута чрез SWIFT в страната и чужбина от вашите разплащателни сметки и безсрочни влогове в Банка Пиреос, които ще бъдат таксувани с такси по-ниски от тези, прилагани при операции на гише в банковия салон; 
  •  Да подавате он-лайн изискуемите от българското законодателство декларации и формуляри, свързани с извършването на плащания; 
  •  Да погасявате задължения по кредитни карти Visa и MasterCard, издадени от Банка Пиреос България; 
  •  Да се регистрирате за известия (по имейл или със SMS) по кредитни карти за извършени трансакции с картата, за дължими вноски, за промяна на кредитния лимит;
  •  Да получавате информация за актуалното състояние и движенията по вашите сметки в Банка Пиреос, включително отчет по сметка чрез е-mail, безплатно, при ваше поискване; 
  •  Да изпращате свободно съобщение до обслужващия ви клон в Банка Пиреос;
  •  Да откривате депозити онлайн;
  •  Да подавате заявка за откриване на международна дебитна карта.

За да се регистрирате за услугата e необходимо:

1. Да се запознаете с "Общи условия за ползване на услугата за електронно банкиране winbank".
2. Да посетите най-близкия до Вас клон на Банка Пиреос България. Нужна Ви е само лична карта.

  -